Om Diös

Diös är ett av Sveriges största fastighetsbolag. Vi är marknadsledande i 10 tillväxtstäder och äger både kommersiella fastigheter och bostäder. Som största fastighetsägare har vi en unik position att påverka vår egen tillväxt genom att ta ledarskap i frågor som rör våra städer och vår egen utveckling. Vår vision är att skapa Sveriges mest inspirerande städer.

Vår historia

2005

Diös Fastigheter AB grundas. Initiativtagare är entreprenören och fastighetsnestorn Erik Paulsson. Tillsammans med bland andra Humlegården, Klövern, Catella Fonder och LRF, förvärvar bolaget 36 fastigheter i Dalarna och Gävleborg från AP Fastigheter.

Affärsstrategin är att förvärva, förvalta och utveckla fastigheter med hög direktavkastning i norra Sverige.

2007

Förvärv av 76 fastigheter i bland annat Gävle och Sundsvall. Vi tillträder som storägare i bolaget Åre Centrum AB och blir därigenom ägare av åtta fastigheter i Åre.

2006

Introduktion på Stockholmsbörsens lista Small Cap. Koncernen AB Persson Invest investerar i bolaget och blir största ägare.

2010

Förvärv av 32 fastigheter i Falun, Borlänge och Söderhamn. Bengtssons Tidnings AB blir storägare i Diös. Stark aktieutveckling och en balansräkning som ökar med 33 procent.

2011

Vi blir norra Sveriges största privata fastighetsbolag. Detta genom ett förvärv av det konkurrerande fastighetsbolaget Norrvidden AB. Förvärvet omfattar 243 fastigheter. Vårt marknadsvärde mer än fördubblas, från drygt 5 mdkr till närmare 12 mdkr.

2014

Nuvarande vd, Knut Rost, tillträder. Fokus på organisk tillväxt och fortsatt koncentration av fastighetsbeståndet.

2012-2013

Vi introduceras på Stockholmsbörsens lista Mid Cap. Fokus på konsolidering och koncentrering av fastighetsportföljen till tillväxtorter i norra Sverige.

2016-2017

Under 2017 förvärvades delar av gamla Norrportens norrlandsbestånd från Castellum. Transaktionens fastighetsvärde var 4,5 mdr och efter förvärvet uppgick värdet på vårt totala fastighetsbestånd till drygt 19 mdr.

2018

Projektorganisationen tar form och flera större nybyggnationsprojekt påbörjas.

2020

Vi minskar våra koldioxid utsläpp med 11% för året. 85 nya lägenheter i kvarteret Söderbo i Östersund färdigställs.

2019

Flera stora projekt startas upp. 20 fastigheter miljöcertifieras, 17 % av fastighetsbeståndet är miljöcertifierat.

Ett grönt finansieringsramverk upprättas och gröna certifika emitteras.

2021

Vårt första stora hotellprojekt, Clarion Hotel Sundsvall, färdigställs. Vi beslutar om nytt klimatmål som innebär att halvera våra koldioxidutsläpp till 2030 för att nå nettonoll till senast 2045. Vi lanserar världens första gröna finansieringsramverk i linje med EU:s taxonomi.

2022

Vi slutför bygget av bland annat Clarion Hotel i Umeå och vårt hittills största projekt; Trafikverkets nya huvudkontor i Borlänge. Vi levererar vår starkaste nettouthyrning någonsin på 77 mkr.

2023

Under året avslutades två nyproduktionsprojekt; Porsön i Luleå, där Pensionsmyndigheten är största hyresgäst, och nya Polishuset i Umeå. Vi levererar vårt starkaste driftöverskott någonsin på 1 711 mkr.

Visa alla

Vårt värdeskapande

12%I snitt per år
value creation arrow Avkastning på eget kapital

Uthyrning och förvaltning

Vi är marknadsledare i alla våra städer. Vi har lokala team i alla städer något vilket medför en kännedom kring marknaden, något som särskiljer oss från många av våra konkurrenter.

Vi nyttjar vår position som den största fastighetsägare genom att göra våra städer mer attraktiva: Något som leder till högre hyresnivåer, minskade vakanser och bättre avkastning till våra aktieägare.

Projektutveckling

Vår nyproduktion gör oss till kompletta fastighetsägare. Genom att använda befintliga byggrätter skapar vi nya attraktiva lokaler och områden. Vi fokuserar främst på kontor och bostäder.

Genom att nyproducera fastigheter i centrum sätter vi en ny standard för kvalitet och hyror. Det ökar flödet av människor som gör att omgivande lokaler blir mer attraktiva.

Vi bygger inte på spekulation.

Transaktioner

Vi har en framgångsrik historia av att växa genom förvärv. Genom att köpa fastigheter i rätt läge och med potential använder vi oss av skalfördelar och fördelarna med vårt lokala team för att skapa ytterligare värden. Vi avyttrar fastigheter utanför våra prioriterade lägen eller med begränsad ekonomisk potential.

Vi strävar efter att ha en aktiv närvaro på transaktionsmarknaden för att förbättra kvaliteten i fastighetsportföljen och växa.

Strategi

Stadsutveckling

Vår syn på stadsutveckling är att ta en aktiv och drivande roll för att skapa en inspirerande och trygg stad där människor vill bo, jobba, shoppa, ta del av ett mixat utbud och umgås.
Kort sagt: Vi vill skapa Sveriges mest inspirerande städer.

Affärside

Vi äger och utvecklar kommersiella fastigheter i växande städer i norra Sverige. Med rätt hyresgäst på rätt plats skapar vi attraktiva fastigheter och en långsiktigt hållbar affär.

Mission

Vi skapar Sveriges mest attraktiva platser med rätt innehåll där människor vill vara, bo, arbeta och mötas.

Värdegrund

  • Enkla

    Vi är tydliga, öppna och ärliga
  • Nära

    Vi är intresserade, lyssnar och är tillgängliga
  • Aktiva

    Vi går från ord till handling, tar ansvar och våra fatta beslut

Vår marknad

Selecting the value will change the page content
Stockholm
Sverige Norge Denmark Finland Estland Latvia Lithuania Russia
close pop-up Falun Image

Falun

Källa: SCB och Arbetsförmedlingen

Läs mer
close pop-up Falun Image

Borlänge

Källa: SCB och Arbetsförmedlingen

Läs mer
close pop-up Falun Image

Mora

Källa: SCB och Arbetsförmedlingen

Läs mer
close pop-up Falun Image

Gävle

Källa: SCB och Arbetsförmedlingen

Läs mer
close pop-up Falun Image

Sundsvall

Källa: SCB och Arbetsförmedlingen

Läs mer
close pop-up Falun Image

Östersund

Källa: SCB och Arbetsförmedlingen

Läs mer
close pop-up Falun Image

Umeå

Källa: SCB och Arbetsförmedlingen

Läs mer
close pop-up Falun Image

Åre

Källa: SCB och Arbetsförmedlingen

Läs mer
close pop-up Falun Image

Skellefteå

Källa: SCB och Arbetsförmedlingen

Läs mer
close pop-up Falun Image

Luleå

Källa: SCB och Arbetsförmedlingen

Läs mer