Grön finansiering

Hållbara städer är den enda vägen framåt!

Vår strategi är stadsutveckling med målet att skapa Sveriges mest attraktiva platser. Med en unik position genom vårt centralt belägna fastighetsbestånd, vår geografiska diversifiering och vårt tydliga kassaflödesfokus levererar vi stabil lönsamhet och tillväxt. Vårt ansvarsfulla företagande handlar om ett helhetsperspektiv på ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. Vi arbetar aktivt för att förändra vårt eget beteende vilket bidrar till positiv påverkan, och i förlängningen inspirerar och motiverar våra intressenter att göra detsamma. Vi vill bidra till ett bättre klimat och tryggare städer samtidigt som vi skapar nya möjligheter för affärsverksamheter och nya mötesplatser för människor.

Genom grön finansiering adderar vi ytterligare ett ben till helheten runt vårt ansvarsfulla företagande

Årsrapporter

Utestående grön finansiering

This table shows green financing data.

Nominellt belopp, mkr
Gröna obligationer -
Gröna företagscertifikat 250
Gröna banklån 598
Total grön finansiering 848
Kvalificerade gröna tillgångar 2,436
Kvarvarande grönt låneutrymme 1,588
Investerad grön överlikvid -

Per 31 mar 2021

Vill du veta mer om vårt ansvarsfulla företagande?

Läs mer här