Gävle

Our Markets Map

Diös i Gävle

Jennie Jrverud

Jennie Järverud, Affärschef Gävle

Vår marknad Gävle

Vad gör Gävle till en attraktiv stad för Diös?

– Gävle hamnstaden med det perfekta läget för pendling. Här finns en modern högskola, en växande hamn och en befolkning som ständigt ökar. Kommunen ska förtäta stadskärnan med bostäder och bygga flera nya bostadsområden med närhet till city. Här finns dessutom en stark citysamverkan. Företagen här är nätverksproffs och samverkan står högt på agendan.

Vad gör Gävle till en attraktiv stad för företag och detaljhandel?

– Gävle är en tillväxtstad i regionen och stora företag ser staden som en bra logistikpunkt. Man brukar säga att ”alla vägar leder till Gävle" – E4:an, Ostkustbanan, Norra stambanan, E16, Bergslagsbanan, Gävle hamn och Riksväg 56. Det gör Gävle till en bra pendlingsort. Kommunen ska dessutom bygga ut trafiknätet in till city för att optimera resandet ytterligare.

Hur ser samverkan ut med andra aktörer på orten?

– Vi har ett jättebra samarbete och deltar i många olika forum, bland annat i Marknadsplats Gävle där kommunen och flera större företag är med samt i Stadsförnyelsegruppen där politiker och stadsarkitekter är med. Jag sitter också med i styrelsen för Gävle city som jobbar med centrumsamverkan och har representanter från butikerna och kommunen. Vi pratar bland annat om hur vi kan göra Gävle ännu mer attraktivt för nyetableringar. Gävle är en lagom stor stad så man känner varandra inom branschen väldigt väl.

Vad har Diös fokuserat på i Gävle under 2019?

– Vi har fortsatt utvecklingen av Wasa och påbörjat ombyggnationen av Åhuset som ska bli ett av Gävles mest moderna kontorshus. Samverkan i området kring Alderholmen har fortsatt, bland annat med ännu fler fastighets­ägare, för att ta fram en gemensam målbild för området. Och så har renoveringen av P-huset Konvaljen avslutats.

Hur ser satsningen ut 2020 och framåt?

– Vi fortsätter med flera projekt som påbörjades under 2019. Wasa ska stå färdigt våren 2021, vi ska fokusera på uthyrning av Åhuset för att fylla huset helt och vi ska bygga nya glaspartier på Konvaljen, ut mot Stortorget. Vi kommer också sponsra Hitta Ut, en hälso- och friskvårdssatsning som är ett nytt, spännande sätt att orientera – även mitt i staden. Sist men inte minst ska vi fortsätta samverka med fastighetsägare runt Stortorget för att titta på hur vi kan aktivera torget så det blir en ännu bättre mötesplats för Gävleborna.

Inga större projekt just nu.

Marknadshyror och avkastningskrav

Källa: Pangea Research. Siffrorna avser genomsnittet för fastigheter i A-läge.

Hyresnivå, kr/ kvm Avkastningskrav, %
Kontor 1,600 5.40
Handel 3,500 6.00
Bostäder 1,771 4.00