Kalender

Kalender

Välj ett markerat
datum från kalendern

Kalender

Date Event
February 12, 2021 12:00

Diös bokslutskommuniké 2020 offentliggörs kl. 07.00 den 12 februari.

April 13, 2021 12:00

Årsstämma för Diös Fastigheter AB (publ). Årsstämman kommer hållas i Östersund, plats för årsstämman samt kallelse publiceras senare.

April 23, 2021 12:00

Diös delårsrapport för jan - mar 2021 offentliggörs kl. 07.00 den 23 april.

July 5, 2021 12:00

Diös delårsrapport för jan - jun 2021 offentliggörs kl. 07.00 den 5 juli.

October 22, 2021 12:00

Diös delårsrapport för jan - sep 2021 offentliggörs kl. 07.00 den 22 oktober.

Kalender

Kalender