Mora

Our Markets Map

Diös i Mora

Mikael Hedh

Mikael Hedh, Affärschef Mora

Vår marknad Mora

Vad gör Mora till en attraktiv stad för Diös?

– Mora är en stark turistdestinationen som ständigt växer, med en bra mix av handel, service och upplevelser. Det är norra Dalarnas region-stad och porten till Dalafjällen. Stadens ständiga tillväxt beror bland annat på turistnäringen som ger ett stort antal tillresta både sommar- och vintertid. Staden har ett stort idrottsutbud samt idrotts­evenemang som sätter staden på kartan, med det enorma eventet Vasaloppet i spetsen. När­heten till Norge gynnar vår handel och Mora fungerar som både mötes- och handelsplats för många.

Vad gör Mora till en attraktiv ort för företag och detaljhandel?

– Mora har ett stort upptagningsområde och bra en blandning av lokala aktörer och större företag. Vi har dessutom ett starkt entreprenörskap. Alla som är verksamma i Mora försöker att hjälpas åt för att hålla utbudet attraktivt och för att ständigt utveckla staden.

Hur ser samverkan ut med andra aktörer på orten?

– Vi har en bra samverkan och dialog med kom­-mun, politiker, tjänstemän, övriga fastighets­-ägare i centrum och Visit Dalarna. Bland annat har vi regelbundna möten i en fastighetsgrupp med olika centrumaktörer. Vi är också aktiva i Regionstad Mora där vi har ett styrelseuppdrag. Som den största privata fastighetsägaren vill vi självklart vara en kraft och ledare i att förstärka attraktionskraften i centrala Mora.

Vad har Diös fokuserat på i Mora under 2019?

– Samtliga stora vakanser har tillsatts med attraktiva hyresgäster, vilket ger ett ökat flöde i centrum. Vi har också etablerat ett 1 400 kvm stort gym (Actic) centralt, byggt om de 760 kvm stora lokalerna för Lantmäteriet samt etablerat Jeansbolaget. Vi har även påbörjat anpassningar för en ny restaurang; Käk & Plock.

Hur ser satsningen ut 2020 och framåt?

– Vi kommer att fortsätta vårt viktiga arbete med att befolka och få ökade flöden i centrum. Vi ska se till att de vakanser vi har får nya hyresgäster som kompletterar stadens befintliga utbud – så att vi kan bibehålla/utveckla en levande stadskärna i en tid när konkurrensen från näthandeln och externhandelsområdena blir allt större. Vi planerar dessutom för viss nybyggnation.

Inga större projekt just nu.

Marknadshyror och avkastningskrav

Källa: Pangea Research. Siffrorna avser genomsnittet för fastigheter i A-läge.

Hyresnivå, kr/ kvm Avkastningskrav, %
Kontor 1,100 7.25
Handel 1,200 7.50
Bostäder 1,283 5.00