Umeå

Our Markets Map

Diös i Umeå

Goan Fonzen

Göran Fonzén, Affärschef Umeå

Vår marknad Umeå

Vad gör Umeå till en attraktiv stad för Diös?

– Umeås starka tillväxt håller i sig och investeringsviljan är hög, både hos Diös och övriga aktörer i regionen. Kommunens önskan om fler boende i centrum, en levande stadskärna och att invånarna ska nå det mesta inom fem kilometers radie går helt i linje med vår uppfattning om stads­utveckling med fokus på förtätning.

Vad gör Umeå till en attraktiv stad för företag och detaljhandel?

–– Det är en ung stad med stabil befolknings-tillväxt vilket märks tydligt för våra aktörer inom handel, restaurang och nöjen. Vi ser även en senior del av befolkningen som flyttar in till de centrala delarna och bidrar till kvällsekonomin. Det finns en enorm efterfrågan på kvalificerad arbetskraft vilket lockar både människor och företag till staden och skapar en positiv spiral med stort fokus på rekrytering.

Hur ser samverkan ut med andra aktörer på orten?

– Vi för en kontinuerlig dialog med kommun, universitet, andra stora fastighetsägare med flera. Det öppna klimatet i Umeå bidrar till gemensamma lösningar för att skapa stadsutveckling.

Vad har Diös fokuserat på i Umeå under 2019?

– En spännande uthyrning är maskinuthyrningsföretaget Lambertssons nyetablering på ÖstTeg. Vi river en gammal kontorsbyggnad för att bygga en ny och toppmodern anläggning åt dem. Vi har skrivit ett avtal med Polismyndigheten som innebär att vi producerar en av landets modernaste polisstationer, med helt unik arkitektur. Fastigheten blir mer välkomnande och tillgänglig för både allmänhet och medarbetare. Vi har dessutom gjort omfattande hyresgästanpassningar hos Tingsrätten för att modernisera deras lokaler. Vårt hotellbygge har fortsatt under året, även om det hittills mestadels har rört sig om rivning av befintlig byggnation. Utöver detta har vi fokuserat på att genom ett proaktivt arbetssätt åstadkomma en närmare relation till våra hyresgäster och vår marknad.

Hur ser satsningen ut 2020 och framåt?

– 2020 ligger fokus på att komma igång med utvecklingen av kvarteret Vale vid Vasaplan, något som bland annat innebär nyproduktion av ett 11-våningshus med en attraktiv mix av restaurang, kontor och bostäder. Vi fortsätter det ständigt pågående arbetet med att utveckla våra fastigheter och hitta nya affärer som bidrar till att föra vår stad framåt.

Magne Umeå

Pågående projekt

Typ av projekt Nyproduktion
Fastighetsbeteckning Magne 4
Fastighetstyp Hotell
Hyresgäst Nordic Choice Hotels
Investering, mkr 410
Uthyrningsbar area 14,500
Byggstart Q1 2019
Beräkat färdigställande Q3 2022
Miljöklass BREEAM In-use, Very good
Cisternen Umeå
Typ av projekt Nyproduktion
Fastighetsbeteckning Cisternen 3 & 4
Fastighetstyp Industri
Hyresgäst Peab and Lambertsson
Investering, mkr 65
Uthyrningsbar area 3,197
Byggstart Q2 2019
Beräkat färdigställande Q2 2021
Miljöklass -
Polishuset Umeå
Typ av projekt Nyproduktion
Fastighetsbeteckning Stigbygeln 2
Fastighetstyp Kontor
Hyresgäst Polismyndigheten
Investering, mkr 350
Uthyrningsbar area 9,646
Byggstart Q2 2020
Beräkat färdigställande Q3 2022
Miljöklass BREEAM In-use, Very good

Marknadshyror och avkastningskrav

Källa: Pangea Research. Siffrorna avser genomsnittet för fastigheter i A-läge.

Hyresnivå, kr/ kvm Avkastningskrav, %
Kontor 2,000 5.00
Handel 4,000 5.90
Bostäder 1,825 3.50