Borlänge

Our Markets Map

Diös i Borlänge

Mikael Hedh

Mikael Hedh, Affärschef Borlänge

Vår marknad Borlänge

Vad gör Borlänge till en attraktiv stad för Diös?

– Borlänge är den traditionella handelsstaden som tar jättekliv mot att bli en händelsestad. Bra kommunikationer, ett starkt näringsliv och en drivkraft att anordna stora evenemang är några av stadens styrkor. Just nu är Borlänge en av Diös städer som det händer mest i. Vi bygger framtidens kontor åt Trafikverket, vi bygger Högskolans nya campus, vi har god efterfrågan på våra kontorslokaler och vi har haft ett bra 2019 med flera lyckade exempel på konvertering av butiksytor.

Vad gör Borlänge till en attraktiv ort för företag och detaljhandel?

– Utöver det stora projekt som Diös har på gång planerar kommunen för ett nytt kulturhus. Även våra branschkollegor har flera bostadsprojekt på gång i centrum som gör att fler kommer bo och röra sig i centrum. Stadens goda kommunikationer är viktiga för de företag som verkar här. Det finns även många stora stabila företag på orten som ger en god efterfrågan på och arbetstillfällen för service­företag i närområdet.

Hur ser samverkan ut med andra aktörer på orten?

– Vi har ett mycket bra samarbete med näringslivskontoret och övriga fastighetsägare. Vi är även involverade i projektet ”Händelsestaden Borlänge” som syftar till att omvandla Borlänge från traditionell handelsstad till en händelsestad – ett stort och viktigt steg för ortens utveckling.

Vad har Diös fokuserat på I Borlänge under 2019?

– Den i särklass största händelsen under 2019 var Högskolan Dalarnas beslut att etablera sitt nya campus mitt i centrala Borlänge, i fastigheten Mimer, även kallad Liljanhuset. Tillsammans ska vi utveckla framtidens campus, ett attraktivt och ändamålsenligt campus med fokus på helt nya lärmiljöer och möjligheter till utvecklad verksamhet. Den framtida centrala placeringen ger närhet till ett utvecklat resecentrum och möjlighet till ett närmare samarbete med näringslivet. Under året har vi även haft flera hyresgäster som utökat sina ytor och växt med oss vilket alltid är roligt.

Hur ser satsningen ut 2020 och framåt?

– Vi kommer att fokusera på högskolans flytt och ser redan nu fram emot fler stora etableringar i centrum som blir en naturlig följd av det ökade behovet av kringliggande servicetjänster som flytten för med sig.

trafikverket Borlänge

Pågående projekt

Typ av projekt Större ombyggnation
Fastighetsbeteckning Intagan 1
Fastighetstyp Kontor
Hyresgäst Trafikverket
Investering, mkr 500
Uthyrningsbar area 31,000
Byggstart Q1 2020
Beräkat färdigställande Q3 2022
Miljöklass BREEAM In-use, Very good
Högskolan Dalarna Borlänge
Typ av projekt Större ombyggnation
Fastighetsbeteckning Mimer 1
Fastighetstyp Universitet
Hyresgäst Högskolan Dalarna
Investering, mkr 344
Uthyrningsbar area 11 175
Byggstart Q3 2020
Beräkat färdigställande Q3 2022
Miljöklass BREEAM In-use, Very good

Marknadshyror och avkastningskrav

Källa: Pangea Research. Siffrorna avser genomsnittet för fastigheter i A-läge.

Hyresnivå, kr/ kvm Avkastningskrav, %
Kontor 1,550 6.25
Handel 2,300 6.50
Bostäder 1,663 4.25