Borlänge

Our Markets Map

Diös i Borlänge

Pågående projekt

Typ av projekt Förädling
Fastighetsbeteckning Mimer 1
Fastighetstyp Utbildning
Hyresgäst Högskolan Dalarna
Investering, mkr 484
Uthyrningsbar area 13,332
Beräkat färdigställande Q2 2024
Miljöklass BREEAM-SE, planerad 2023

Färdigställt

Typ av projekt Förädling
Fastighetsbeteckning Intagan 1
Fastighetstyp Kontor
Hyresgäst Trafikverket
Investering, mkr 555
Uthyrningsbar area 31,000
Färdigställt Q4 2022
Miljöklass BREEAM In-Use, very good