Ägarstruktur

Ägarlista top 10

# Ägare Antal aktier Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 AB Persson Invest 22,074,488 15.57% 15.57% 2023-03-29
2 Backahill Inter AB 14,857,452 10.48% 10.48% 2023-03-29
3 Länsförsäkringar Fonder 8,846,0386.24% 6.24% 0.07% 2023-03-29
4 Nordstjernan 8,237,931 5.81% 5.81% -0.35% 2023-03-29
5 Pensionskassan SHB Försäkringsförening 8,096,827 5.71% 5.71% 2023-03-29
6 Karl Hedin 3,562,547
2.51% 2.51% 2023-03-29
7 Vanguard 3,400,598
2.40% 2.40% 2023-02-28
8 Avanza Pension 3,169,575
2.24% 2.24% 0.11% 2023-03-29
9 BlackRock 3,065,9872.16% 2.16% 0.01% 2023-03-31
10 Sten Dybeck, inklusive bolag och familj 2,175,1831.53% 1.53% 2023-03-29
Totalt top 10 77,486,62654.65% 54.65% -0.16%
Övriga 64,298,53945.35% 45.35% 0.16%
Totalt 141,785,165 100,0% 100,0% 0,00%

Ägarfördelning efter innehav

Storleksklass Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare
1 - 100 290,7050.21% 0.21% 7,897 42.21%
101 - 1,000 3,136,3152.21% 2.21% 7,543 40.31%
1,001 - 10,000 8,426,7865.94% 5.94% 2,886 15.42%
10,001 - 100,000 8,124,1175.74% 5.74% 304 1.62%
100,001 - 1,000,000 18,990,77013.40% 13.40% 59 0.32%
1,000,001 - 15,000,000 72,566,62551.18% 51.18% 21 0.11%
15,000,001 - 22,074,488 15.57% 15.57% 1 0.01%
Anonymt ägande 8,175,3595.75% 5.75%
Totalt 141,785,165 100.0% 100.0% 18,711 100,0%

Ägarfördelning efter land

Land Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
Sverige 110,002,42177.58% 77.58%18,33297.97%
USA 14,258,452
10.07% 10.07% 51 0.27%
Norge 4,097,332
2.89% 2.89% 54 0.29%
Övriga 5,251,601
3.71% 3.71% 274 1.46%
Anonymt ägande 8,175,3595.75%
5.75%
Totalt 141,785,165 100.0% 100.0% 18,711
100.0%

Ägartyper - enkel

Ägartyp Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
Övriga 45,583,74932.15% 32.15% 735 3.93%
Svenska Institutionella Ägare 39,720,23928.01% 28.01% 74 0.40%
Utländska Institutionella Ägare 23,323,16716.47% 16.47% 82 0.44%
Svenska Privatpersoner 24,982,65117.62% 17.62% 17,820 95.24%
Anonymt ägande 8,175,359
5.75%
5.75%
Totalt 141,785,165 100.0% 100.0% 18,711
100.0%

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.