Ägarstruktur

Ägarlista top 10

# Ägare Antal aktier Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 AB Persson Invest 21 818 606 15,4% 15,4% 2022-09-28
2 Backahill Inter AB 14 857 452 10,5% 10,5% 2022-09-28
3 Nordstjernan 14 308 698 10,1% 10,1% 2022-09-28
4 Pensionskassan SHB Försäkringsförening 8 096 827 5,7% 5,7% 2022-09-28
5 Länsförsäkringar Fonder 4 186 6433,0% 3,0% 0,53% 2022-09-28
6 Vanguard 3 378 801
2,4% 2,4% 2022-08-31
7 Avanza Pension 3 122 996
2,2% 2,2% 0,01% 2022-09-28
8 BlackRock 3 057 9442,1% 2,1%
2022-08-31
9 Karl Hedin 3 050 547
1,8% 1,8% 2022-09-28
10 Sten Dybeck, inklusive bolag och familj 2 175 1831,5% 1,5% 2022-09-28
Totalt top 10 78 053 69755,1% 55,1% 0,54%
Övriga 63 731 46844,9% 44,9% -0,54%
Totalt 141 785 165 100,0% 100,0% 0,00%

Ägarfördelning efter innehav

Storleksklass Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare
1 - 100 300 1160,2% 0,2% 8 144 42,8%
101 - 1,000 3 151 9282,2% 2,2% 7 547 39,7%
1,001 - 10,000 8 531 8806,0% 6,0% 2 927 15,4%
10,001 - 100,000 8 311 7955,9% 5,9% 317 1,7%
100,001 - 1,000,000 21 868 48615,5% 15,5% 59 0,3%
1,000,001 - 15,000,000 71 850 64350,7% 50,7% 20 0,1%
15,000,001 - 21 818 606 15,4% 15,4% 1 0,0%
Anonymt ägande 5 951 7114,1% 4,1%
Totalt 141 785 165 100,0% 100,0% 19 015 100,0%

Ägarfördelning efter land

Land Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
Sverige 110 782 38078,1% 78,1%1860597,8%
USA 16 069 820
11,4% 11,4% 60 0,3%
Norge 4 644 251
3,3% 3,3% 56 0,3%
Övriga 4 337 003
3,1% 3,1% 294 1,6%
Anonymt ägande 5 951 7114,1%
4,1%
Totalt 141 785 165 100,0% 100,0% 19 015
100,0%

Ägartyper - enkel

Ägartyp Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
Övriga 45 120 89931,8% 31,8% 758 4,0%
Svenska Institutionella Ägare 41 068 00229,0% 29,0% 78 0,4%
Utländska Institutionella Ägare 24 779 75817,5% 17,5% 95 0,5%
Svenska Privatpersoner 24 864 79517,5% 17,5% 18 084 95,1%
Anonymt ägande 5 951 711
4,1%
4,1%
Totalt 141 785 165 100,0% 100,0% 19 015
100,0%

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.