Ägarstruktur

Ägarlista top 10

# Ägare Antal aktier Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 AB Persson Invest 20 699 443 15,4% 15,4% 2021-09-30
2 Backahill Inter AB 14 095 354 10,5% 10,5% 2021-09-30
3 Nordstjernan 13 574 748 10,1% 10,1% 2021-09-30
4 Pensionskassan SHB Försäkringsförening 8 096 827 6,0% 6,0% 2021-09-30
5 Avanza Pension 2 964 322 2,2% 2,2% 0,02% 2021-09-30
6 BlackRock 2 868 527 2,1% 2,1% 0,05% 2021-09-30
7 Karl Hedin 2 358 274 1,8% 1,8% 2021-09-30
8 ODIN Fonder 2 352 298 1,7% 1,7% 2021-08-31
9 Vanguard 2 324 134 1,7% 1,7% 2021-08-31
10 Carnegie Fonder 2 243 368 1,7% 1,7% -0,04% 2021-09-30
Totalt top 10 71 577 295 53,2% 53,2% 0,03%
Övriga 62 935 143 46,8% 46,8% -0,03%
Totalt 134 512 438 100,0% 100,0% 0,00%

Ägarfördelning efter innehav

Storleksklass Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare
1 - 100 277 853 0,2% 0,2% 7 592 42,1%
101 - 1,000 3 066 659 2,3% 2,3% 7 204 39,9%
1,001 - 10,000 8 562 558 6,4% 6,4% 2 865 15,9%
10,001 - 100,000 8 226 463 6,1% 6,1% 301 1,7%
100,001 - 1,000,000 19 413 454 14,4% 14,4% 51 0,3%
1,000,001 - 15,000,000 64 496 856 47,9% 47,9% 19 0,1%
15,000,001 - 20 699 443 15,4% 15,4% 1 0,0%
Anonymt ägande 9 769 152 7,3% 7,3%
Totalt 134 512 438 100,0% 100,0% 18 022 100,0%

Ägarfördelning efter land

Land Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
Sverige 101 288 060 75,3% 75,3% 17 603 97,6%
USA 14 501 326 10,8% 10,8% 61 0,3%
Norge 5 589 567 4,2% 4,2% 64 0,4%
Övriga 3 364 333 2,5% 2,5% 305 1,7%
Anonymt ägande 9 769 152 7,3% 7,3%
Totalt 134 512 438 100,0% 100,0% 18 033 100,0%

Ägartyper - enkel

Ägartyp Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
Svenska Institutionella Ägare 34 527 656 25,7% 25,7% 73 0,4%
Utländska Institutionella Ägare 23 072 155 17,2% 17,2% 102 0,6%
Övriga 42 331 188 31,5% 31,5% 758 4,2%
Svenska Privatpersoner 24 370 869 18,1% 18,1% 17 099 94,8%
Återköpta Aktier 441 418 0,3% 0,3% 1 0,0%
Anonymt ägande 9 769 152 7,3% 7,3%
Totalt 134 512 438 100,0% 100,0% 18 033 100,0%

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.