Ägarstruktur

Ägarlista top 10

# Ägare Diös Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 AB Persson Invest 20 699 443 15,4% 15,4% 2021-06-30
2 Backahill Inter AB 14 095 354 10,5% 10,5% 2021-06-30
3 Nordstjernan 13 574 748 10,1% 10,1% 2021-06-30
4 Pensionskassan SHB Försäkringsförening 8 096 827 6,0% 6,0% 2021-06-30
5 Avanza Pension 2 967 881 2,2% 2,2% 0,03% 2021-06-30
6 BlackRock 2 733 253 2,0% 2,0% -0,02% 2021-06-30
7 Karl Hedin 2 358 274 1,8% 1,8% 2021-06-30
8 Sten Dybeck, inklusive bolag och familj 2 169 881 1,6% 1,6% 2021-06-30
9 Norges Bank 2 077 488 1,5% 1,5% 0,00% 2021-06-30
10 Vanguard 1 827 130 1,4% 1,4% 2021-05-31
Totalt top 10 70 600 279 52,5% 52,5% 0,01%
Övriga 63 912 159 47,5% 47,5% -0,01%
Totalt 134 512 438 100,0% 100,0% 0,00%

Ägarfördelning efter innehav

Storleksklass Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare
1 - 100 269 421 0,2% 0,2% 7 415 42,1%
101 - 1,000 2 973 309 2,2% 2,2% 6 929 39,4%
1,001 - 10,000 8 621 119 6,4% 6,4% 2 870 16,3%
10,001 - 100,000 8 235 361 6,2% 6,2% 311 1,8%
100,001 - 1,000,000 17 824 624 13,3% 13,3% 51 0,3%
1,000,001 - 15,000,000 65 778 464 48,9% 48,9% 20 0,1%
15,000,001 - 20 699 443 15,4% 15,4% 1 0,0%
Anonymt ägande 10 110 697 7,5% 7,5%
Totalt 134 512 438 100,0% 100,0% 17 597 100,0%

Ägarfördelning efter land

Land Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
Sverige 104 227 982 77,5% 77,5% 17 205 97,8%
USA 12 154 104 9,1% 9,1% 56 0,3%
Norge 4 642 053 3,5% 3,5% 72 0,4%
Övriga 3,377,602 2,5% 2,5% 264 1,5%
Anonymt ägande 10 110 697 7,5% 7,5%
Totalt 134 512 438 100,0% 100,0% 17 597 100,0%

Ägartyper - enkel

Ägartyp Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
Svenska Institutionella Ägare 35 658 722 26,5% 26,5% 76 0,4%
Utländska Institutionella Ägare 19 779 007 14,7% 14,7% 94 0,5%
Övriga 42 413 562 31,5% 31,5% 719 4,1%
Svenska Privatpersoner 26 109 032 19,4% 19,4% 16 707 94,9%
Återköpta Aktier 441 418 0,3% 0,3% 1 0,0%
Anonymt ägande 10 110 697 7,5% 7,5%
Totalt 134 512 438 100,0% 100,0% 17 597 100,0%

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.