Ägarstruktur

Ägarlista top 10

# Ägare DIOS Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 AB Persson Invest 22,074,488 15.57% 15.57% 2023-12-27
2 Backahill Inter AB 14,857,452 10.48% 10.48% 2023-12-27
3 Länsförsäkringar Fonder 10,800,513 7.62% 7.62% 0.48% 2023-12-27
4 Pensionskassan SHB Försäkringsförening 8,096,827 5.71% 5.71% 2023-12-27
5 Nordea Fonder 6,344,526 4.47% 4.47% -0.02% 2023-12-27
6 Karl Hedin 3,562,547 2.51% 2.51% 2023-12-27
7 Vanguard 3,551,223 2.50% 2.50% -0.04% 2023-12-27
8 Avanza Pension 3,452,999 2.44% 2.44% 0.15% 2023-12-27
9 BlackRock 3,119,703 2.20% 2.20% -0.03% 2023-12-27
10 Tredje AP-fonden 2,273,016 1.60% 1.60% 2023-12-27
Totalt top 10 78,133,294 55.11% 55.11% 0.54%
Övriga 63,297,653 44.89% 44.89% -0.54%
Totalt 141,785,165 100.00% 100.00% 0.00%

Ägarfördelning efter innehav

Storleksklass Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare
1 - 100 274,473 0.19% 0.19% 7,429 42.12%
101 - 1,000 2,940,776
2.07% 2.07% 7,075
40.12%
1,001 - 10,000 8,000,357
5.64% 5.64% 2,762 15.66%
10,001 - 100,000 7,868,977
5.55% 5.55% 291 1.65%
100,001 - 1,000,000 18.119,249 12.78% 12.78% 55 0.31%
1,000,001 - 15,000,000 77,683,169 54.79% 54.79% 23 0.13%
15,000,001 - 22,074,488
15.57% 15.57% 1 0.01%
Okänd innehavsstorlek 4,826,676
3.40% 3.40% 0 0.00%
Totalt 141,785,165 100.0% 100.0% 17,636 100.0%

Ägarfördelning efter land

Land DIOS Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
Sverige 106,441,270 75.07% 75.07% 17,284 98.00%
USA 13,555,966 9.56% 9.56% 43 0.24%
Finland 6,541,711 4.59% 4.59% 36 0.20%
Övriga 10,448,042
7.37% 7.37% 272 1.54%
Okänt land 4,825,176
3.40% 3.40% 1 0.01%
Totalt 141,785,165 100.0% 100.0% 17,636 100.0%
100.0%

Ägartyper - enkel

Ägartyp Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
Övriga 44,158,731 31.14% 31.14% 682 3.87%
Svenska Institutionella Ägare 36,758,570 25.93% 25.93% 80 0.45%
Utländska Institutionella Ägare 30,247,320 21.33% 21.33% 77 0.44%
Svenska Privatpersoner 25,796,868 18.19% 18.19% 16,797 95.24%
Okänd ägartyp 4,823,676 3.40% 3.40% 0 0.00%
Total 141,785,165 100.0% 100.0% 17,636 100.0%
100.00%

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.