Ägarstruktur

Ägarlista top 10

# Ägare Antal aktier Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 AB Persson Invest 21 818 606 15,4% 15,4% 2022-06-28
2 Backahill Inter AB 14 857 452 10,5% 10,5% 2022-06-28
3 Nordstjernan 14 308 698 10,1% 10,1% 2022-06-28
4 Pensionskassan SHB Försäkringsförening 8 096 827 5,7% 5,7% 2022-06-28
5 Vanguard 3 363 670 2,4% 2,4% 2022-05-31
6 Avanza Pension 3 071 170 2,2% 2,2% 0,05% 2022-06-28
7 BlackRock 3 042 381 2,1% 2,1% -0,01% 2022-06-30
8 Länsförsäkringar Fonder 2 577 202 1,8% 1,8% 0,22% 2022-06-28
9 Karl Hedin 2 485 547 1,8% 1,8% 2022-06-28
10 Sten Dybeck, inklusive bolag och familj 2 175 183 1,5% 1,5% 2022-06-28
Totalt top 10 75 796 736 53,5% 53,5% 0,26%
Övriga 65 988 429 46,5% 46,5% -0,26%
Totalt 141 785 165 100,0% 100,0% 0,00%

Ägarfördelning efter innehav

Storleksklass Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare
1 - 100 297 058 0,2% 0,2% 8 069 43,0%
101 - 1,000 3 116 806 2,2% 2,2% 7 421 39,5%
1,001 - 10,000 8 472 781 6,0% 6,0% 2 899 15,4%
10,001 - 100,000 8 242 201 5,8% 5,8% 313 1,7%
100,001 - 1,000,000 22 192 704 15,7% 15,7% 63 0,3%
1,000,001 - 15,000,000 69 204 939 48,8% 48,8% 20 0,1%
15,000,001 - 21 818 606 15,4% 15,4% 1 0,0%
Anonymt ägande 8 440 070 5,9% 5,9%
Totalt 141 785 165 100,0% 100,0% 18 786 100,0%

Ägarfördelning efter land

Land Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
Sverige 107 446 143 75,8% 75,8% 18 380 97,8%
USA 16 808 127 11,9% 11,9% 59 0,3%
Norge 5 081 753 3,6% 3,6% 56 0,3%
Övriga 4 009 072 2,8% 2,8% 291 1,5%
Anonymt ägande 8 440 070 5,9% 5,9%
Totalt 141 785 165 100,0% 100,0% 18 786 100,0%

Ägartyper - enkel

Ägartyp Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
Övriga 45 168 959 31,9% 31,9% 747 4,0%
Svenska Institutionella Ägare 38 457 951 27,1% 27,1% 79 0,4%
Utländska Institutionella Ägare 25 628 058 18,1% 18,1% 98 0,5%
Svenska Privatpersoner 24 090 127 17,0% 17,0% 17 862 95,1%
Anonymt ägande 8 440 070 5,9% 5,9%
Totalt 141 785 165 100,0% 100,0% 18 786 100,0%

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.