Ägarstruktur

Ägarlista top 10

# Ägare DIOS Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 AB Persson Invest 22,074,488 15.57% 15.57% 2024-03-26
2 Backahill Inter AB 14,857,452 10.48% 10.48% 2024-03-26
3 Länsförsäkringar Fonder 9,722,792 6.86% 6.86% 2024-03-26
4 Pensionskassan SHB Försäkringsförening 8,096,827 5.71% 5.71% 2024-03-26
5 Nordea Fonder 6,355,030 4.48% 4.48% -0.01% 2024-03-26
6 Vanguard 3,661,164 2.58% 2.58% 2024-02-29
7 Karl Hedin 3,562,547 2.51% 2.51% 2024-03-26
8 Avanza Pension 3,217,087 2.27% 2.27% 0.03% 2024-03-26
9 BlackRock 3,139,352 2.21% 2.21% -0.01% 2024-03-31
10 Carnegie Fonder 2,677,046 1.89% 1.89% -0.01% 2024-03-26
Ägarlista topp 10 77,363,785 54.56% 54.56% -0.01%
Övriga 64,421,380 45.44% 45.44% 0.01%
Totalt 141,785,165 100.00% 100.00%

Ägarfördelning efter innehav

Innehavsstorlek Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
1 - 100 261,821 0.18% 0.18% 7,107 42.00%
101 - 1,000 2,848,148
2.01% 2.01% 6,799
40.18%
1,001 - 10,000 7,685,088
5.42%% 5.42%% 2,641 15.61%
10,001 - 100,000 7,656,751
5.40% 5.40% 290 1.71%
100,001 - 1,000,000 20,578,426 14.51% 14.51% 60 0.35%
1,000,001 - 15,000,000 74,386,347 52.46% 52.46% 22 0.13%
15,000,001 - 22,074,488
15.57% 15.57% 1 0.01%
Okänd innehavsstorlek 6,294,096
4.44% 4.44% 0 0.00%
Totalt 141,785,165 100.0% 100.0% 16,920 100.0%

Ägarfördelning efter land

Land DIOS Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
Sverige 104,614,034 73.78% 73.78% 16,570 97.93%
USA 13,985,554 9.86% 9.86% 49 0.29%
Finland 6,522,695 4.60% 4.60% 31 0.18%
Övriga 10,368,786
7.31% 7.31% 270 1.60%
Okänt land 6,294,096
4.44% 4.44% 0 0.00%
Totalt 141,785,165 100.0% 100.0% 16,920 100.0%
100.0%

Ägartyper - enkel

Ägartyp Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
Övriga 44,058,746 31.07% 31.07% 663 3.92%
Svenska Institutionella Ägare 35,775,353 25.23% 25.23% 85 0.50%
Utländska Institutionella Ägare 30,609,660 21.59% 21.59% 89 0.53%
Svenska Privatpersoner 25,047,310 17.67% 17.67% 16,083 95.05%
Okänd ägartyp 6,294,096 4.44% 4.44% 0 0.00%
Total 141,785,165 100.0% 100.0% 16,920 100.0%
100.00%

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.