Ägarstruktur

Ägarlista top 10

# Ägare Diös Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 AB Persson Invest 20,699,443 15.4% 15.4% 2020-10-31
2 Erik Paulsson & Bolag 14,095,354 10.5% 10.5% 2020-10-31
3 Nordstjernan 13,574,748 10.1% 10.1% 2020-10-31
4 Pensionskassan SHB Försäkringsförening 8,096,827 6.0% 6.0% 2020-10-31
5 Avanza Pension 3,428,513 2.5% 2.5% 0.02% 2020-10-31
6 Swedbank Robur Fonder 2,422,700 1.8% 1.8% 2020-10-31
7 Norges Bank 2,305,383 1.7% 1.7% 0.07% 2020-10-31
8 Karl Hedin 2,203,274 1.6% 1.6% 0.26% 2020-10-31
9 PriorNilsson Fonder 2,198,896 1.6% 1.6% 2020-10-31
10 BlackRock 2,192,056 1.6% 1.6% -0.01% 2020-10-30
Totalt top 10 71,217,194 52.9% 52.9% 0.34%
Övriga 63,295,244 47.1% 47.1% -0.34%
Totalt 134,512,438 100.0% 100.0% 0.00%

Ägarfördelning efter innehav

Storleksklass Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
1 - 100 283,340 0.2% 0.2% 7,780 42.5%
101 - 1,000 3,035,801 2.3% 2.3% 7,146 39.0%
1,001 - 10,000 8,944,221 6.6% 6.6% 2,976 16.3%
10,001 - 100,000 8,488,412 6.3% 6.3% 325 1.8%
100,001 - 1,000,000 17,276,465 12.8% 12.8% 55 0.3%
1,000,001 - 15,000,000 66,459,837 49.4% 49.4% 20 0.1%
15,000,001 - 20,699,443 15.4% 15.4% 1 0.0%
Anonymt ägande 9,324,919 6.9% 6.9%
Totalt 134,512,438 100.0% 100.0% 18,303 100.0%

Ägarfördelning efter land

Land Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
Sverige 103,945,874 77.3% 77.3% 17,934 98.0%
USA 13,047,314 9.7% 9.7% 60 0.3%
Norge 5,181,160 3.9% 3.9% 77 0.4%
Övriga 3,013,171 2.2% 2.2% 232 1.3%
Anonymt ägande 9,324,919 6.9% 6.9%
Totalt 134,512,438 100.0% 100.0% 18,303 100.0%

Ägartyper - enkel

Ägartyp Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
Svenska Institutionella Ägare 34,757,008 25.8% 25.8% 77 0.4%
Utländska Institutionella Ägare 20,803,638 15.5% 15.5% 92 0.5%
Övriga 41,426,100 30.8% 30.8% 712 3.9%
Svenska Privatpersoner 27,759,355 20.6% 20.6% 17,421 95.2%
Återköpta Aktier 441,418 0.3% 0.3% 1 0.0%
Anonymt ägande 9,324,919 6.9% 6.9%
Totalt 134,512,438 100.0% 100.0% 18,303 100.0%

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.