Ägarstruktur

Ägarlista top 10

# Ägare Diös Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 AB Persson Invest 20 699 443 15,4% 15,4% 2020-12-31
2 Backahill Inter AB 14 095 354 10,5% 10,5% 2020-12-31
3 Nordstjernan 13 574 748 10,1% 10,1% 2020-12-31
4 Pensionskassan SHB Försäkringsförening 8 096 827 6,0% 6,0% 2020-12-31
5 Avanza Pension 3 099 726 2,3% 2,3% 0,03% 2020-12-31
6 Swedbank Robur Funds 2 422 700 1,8% 1,8% 2020-12-31
7 BlackRock 2 379 407 1,8% 1,8% 0,02% 2020-12-31
8 Karl Hedin 2 358 274 1,8% 1,8% 2020-12-31
9 Norges Bank 2 246 974 1,7% 1,7% -0,02% 2020-12-31
10 Sten Dybeck, inklusive bolag och familj 2 116 000 1,6% 1,6% 2020-12-31
Totalt top 10 71 089 453 52,8% 52,8% 0,2%
Övriga 63 422 985 47,2% 47,2% -0,2%
Totalt 134 512 438 100,0% 100,0% 0,00%

Ägarfördelning efter innehav

Storleksklass Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare
1 - 100 282 868 0,2% 0,2% 7 729 42,8%
101 - 1,000 30 002 456 2,2% 2,2% 7 069 39,1%
1,001 - 10,000 8 668 241 6,4% 6,4% 2 889 16,0%
10,001 - 100,000 7 793 784 5,8% 5,8% 303 1,7%
100,001 - 1,000,000 18 198 484 13,5% 13,5% 55 0,3%
1,000,001 - 15,000,000 65 014 301 48,3% 48,3% 19 0,1%
15,000,001 - 20 699 443 15,4% 15,4% 1 0,0%
Anonymt ägande 10 852 861 8,0% 8,0%
Totalt 134 512 438 100,0% 100,0% 18 065 100,0%

Ägarfördelning efter land

Land Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
Sverige 103 605 657 77,0% 77,0% 17 669 97,8%
USA 12 179 183 9,1% 9,1% 57 0,3%
Norge 4 862 612 3,6% 3,6% 78 0,4%
Övriga 301 215 2,2% 2,2% 261 1,4%
Anonymt ägande 1 085 261 8,0% 8,0%
Totalt 134 512 438 100,0% 100,0% 18 065 100,0%

Ägartyper - enkel

Ägartyp Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
Svenska Institutionella Ägare 34 789 408 25,9% 25,9% 76 0,4%
Utländska Institutionella Ägare 19 660 062 14,6% 14,6% 89 0,5%
Övriga 42 251 927 31,4% 31,4% 738 4,1%
Svenska Privatpersoner 26 516 761 19,7% 19,7% 17 161 95,0%
Återköpta Aktier 441 418 0,3% 0,3% 1 0,0%
Anonymt ägande 10 862 861 8,0% 8,0%
Totalt 134 512 438 100,0% 100,0% 18 065 100,0%

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.