Ägarstruktur

Ägarlista top 10

# Ägare Antal aktier Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 AB Persson Invest 21 818 606 15,4% 15,4% 0,00% 2021-12-31
2 Backahill Inter AB 14 857 452 10,5% 10,5% 0,00% 2021-12-31
3 Nordstjernan 14 308 698 10,1% 10,1% 0,00% 2021-12-31
4 Pensionskassan SHB Försäkringsförening 8 096 827 5,7% 5,7% 2021-12-31
5 Avanza Pension 3 049 500 2,2% 2,2% -0,04% 2021-12-31
6 BlackRock 3 030 939 2,1% 2,1% -0,09% 2021-12-31
7 Vanguard 2 970 039 2,1% 2,1% 2021-12-31
8 Karl Hedin 2 485 547 1,8% 1,8% 0,00% 2021-12-31
9 ODIN Fonder 2 210 777 1,6% 1,6% 0,00% 2021-12-31
10 Sten Dybeck, inklusive bolag och familj 2 175 183 1,5% 1,5% 2021-12-31
Totalt top 10 75 003 568 52,9% 52,9% -0,14%
Övriga 66 781 597 47,1% 47,1% 0,14%
Totalt 141 785 165 100,0% 100,0% 0,00%

Ägarfördelning efter innehav

Storleksklass Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare
1 - 100 297 950 0,2% 0,2% 8 048 43,0%
101 - 1,000 3 144 323 2,2% 2,2% 7 458 39,8%
1,001 - 10,000 8 353 513 5,9% 5,9% 2 833 15,1%
10,001 - 100,000 8 582 438 6,1% 6,1% 315 1,7%
100,001 - 1,000,000 19 868 844 14,1% 14,1% 56 0,3%
1,000,001 - 15,000,000 71 543 359 50,5% 50,5% 22 0,1%
15,000,001 - 21 818 606 15,4% 15,4% 1 0,0%
Anonymt ägande 1 818 606 5,6% 5,6%
Totalt 141 785 165 100,0% 100,0% 18 733 100,0%

Ägarfördelning efter land

Land Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
Sverige 107 297 521 75,7% 75,7% 18 309 97,7%
USA 15 981 162 11,4% 11,4% 64 0,3%
Norge 5 573 125 3,9% 3,9% 56 0,3%
Övriga 4 757 225 3,4% 3,4% 304 1,6%
Anonymt ägande 8 176 132 5,6% 5,6%
Totalt 141 785 165 100,0% 100,0% 18 733 100,0%

Ägartyper - enkel

Ägartyp Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
Svenska Institutionella Ägare 39 375 135 27,8% 27,8% 80 0,4%
Utländska Institutionella Ägare 25 959 872 18,4% 18,4% 106 0,6%
Övriga 44 275 591 31,3% 31,3% 755 4,0%
Svenska Privatpersoner 23 557 017 16,6% 16,6% 17 791 95,0%
Återköpta Aktier 441 418 0,3% 0,3% 1 0,0%
Anonymt ägande 8 176 132 5,6% 5,6%
Totalt 141 785 165 100,0% 100,0% 18 733 100,0%

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.