Styrelse

Diös styrelse väljs årligen på ordinarie årsstämma. Uppdraget för samtliga ledamöter gäller för tiden till dess nästa ordinarie bolagsstämma har hållits.

Styrelsen består för närvarande av fem ordinarie ledamöter samt en arbetstagarrepresentant. Bolagets verkställande direktör ska närvara vid styrelsemöten men ingår inte i styrelsen. Bolagets revisorer ska vara inbjuden att delta vid styrelsesammanträden där årsredovisningen behandlas och ska alltid delta vid de styrelsemöten där beslut fattas avseende delårsrapport för det första halvåret respektive bokslut.

Utöver det konstituerande sammanträdet ska styrelsen sammanträda minst sex gånger per år.

Portrait

Bob Persson

Styrelseordförande sedan 2011 och ledamot sedan 2007, född 1950.

Nuvarande funktion Styrelseordförande och delägare i Persson Invest.

Tidigare arbetslivserfarenhet Koncernchef inom Persson Invest.

Övriga styrelseuppdrag Ledamot i RELOG AS, Engcon AB samt Persson Norge AS.

Utbildning Ekonomistudier, Umeå universitet.

Beroendeställning Oberoende i förhållande till Bolaget men inte till dess ägare.

Aktieinnehav i Diös Fastigheter 350 000 direktägda aktier. 22 074 488 aktier via delägande i bolaget AB Persson Invest.

Portrait

Ragnhild Backman

Styrelseledamot sedan 2011, född 1963.

Nuvarande funktion Vd Backmans Fastighetsutveckling AB.

Tidigare arbetslivserfarenhet Förvaltningschef Piren.

Övriga styrelseuppdrag Styrelseordförande Almi Företagspartner Mitt AB, samt ledamot i AB Övikshem, Castanum Förvaltning AB, Malux AB och Fastighetsägarna Sverige.

Utbildning Civilingenjör, KTH.

Beroendeställning Oberoende i förhållande till Bolaget och till dess ägare.

Aktieinnehav i Diös Fastigheter 55 000 direktägda aktier.

Portrait

Peter Strand

Styrelseledamot sedan 2019, född 1971.

Nuvarande funktion Vd för Swedish Logistic Property AB.

Tidigare arbetslivserfarenhet Vd för fastighetsbolagen Victoria Park AB, Annehem Fastigheter AB och Tribona AB samt ledande befattningar inom fastighetsbolagen Drott och Akelius.

Övriga styrelseuppdrag Styrelseledamot Fridab AB, BrainLit AB Adma Förvaltning AB.

Utbildning Civilingenjör, Lunds tekniska högskola.

Beroendeställning Oberoende i förhållande till Bolaget och till dess ägare.

Aktieinnehav i Diös Fastigheter 10 000

Portrait

Erika Olsén

Styrelseledamot sedan 2022, född 1976

Nuvarande funktion Ansvarig för Areims Nordiska Investeringsteam, CIO, och medlem i investeringskommittén.

Tidigare arbetslivserfarenhet Hon har arbetat i fastighetsbranschen sedan 2000 och hon har stor och aktiv erfarenhet av den nordiska transaktionsmarknaden. Hon har varit CIO på Castellum och har även varit partner på Tenzing AB. Innan det arbetade hon på JLL Cross Boarder Team i London och Newsec.

Övriga styrelseuppdrag Styrelsemedlem i Genova AB och Magnolia AB.

Utbildning M.Sc. i fastighetsekonomi från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm

Beroendeställning Oberoende i förhållande till bolaget och dess ägare

Aktieinnehav i Diös Fastigheter -

Portrait

Per-Gunnar Persson

Styrelseledamot sedan 2023, född 1965

Nuvarande funktion Avgående vd i Platzer Fastigheter Holding.

Tidigare arbetslivserfarenhet Olika chefspositioner på Skanska och Coor Service Management

Övriga styrelseuppdrag Styrelseordförande i John Mattsson AB, samt ledamot i Rikshem, AB Borudan Ett och Arise AB

Utbildning Civilingenjör inom väg och vatten.

Beroendeställning Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ägare.

Aktieinnehav i Diös Fastigheter -

Portrait

Mathias Tallbom

Styrelseledamot (arbetstagarrepresentant) sedan 2023, född 1974

Nuvarande funktion Kommersiell förvaltare, Diös.

Tidigare arbetslivserfarenhet Har varit verksam inom fastighetsbranschen sedan 2001 som uthyrare, fastighetsmäklare, värderare, storhusmäklare och nu förvaltare. Tidigare arbetsgivare är bland andra Inmobiliaria Cielo Group i Los Boliches, Viva Estates i Marbella, Svensk Fastighetsförmedling i Östersund.

Övriga styrelseuppdrag Styrelseordförande Fastighetsbolaget Norkom.

Utbildning Fil kand, Ekonomi och fastighetsteknikprogrammet med inriktning Fastighetsförmedling vid Högskolan i Gävle.

Beroendeställning Beroende i förhållande till Bolaget men inte till dess ägare.

Aktieinnehav i Diös Fastigheter 1200 direktägda aktier.