Luleå

Our Markets Map

Diös i Luleå

Johan Lang

Johan Lång, Affärschef Luleå

Vår marknad Luleå

Vad gör Luleå till en attraktiv stad för Diös?

– Luleå är en otroligt vacker kuststad, omringad av vatten och med en unik skärgård. Det är dessutom en medveten och modern stad med en stadig ström av nya invånare. Tack vare täta avgångar med både tåg och flyg har Luleå en hög tillgänglighet.

Vad gör Luleå till en attraktiv stad för företag och detaljhandel?

– Luleå har ett levande centrum med många naturliga mötesplatser. Vi har tre gallerior med en bra mix av butiker och högklassiga restauranger och ett tekniskt universitetet som lockar de allra främsta. Staden har en uttalad strategi för uppdelningen mellan externhandel och centrumhandel, så att de ska komplettera varandra. På så sätt ser vi till att Luleå även i framtiden har en levande stadskärna – trots invånarnas nya konsumtionsvanor. Sist men inte minst är Luleå en fantastisk idrottsstad, med dam- och herrlag i både basket och hockey som är med och tävlar om guldet varje år.

Hur ser samverkan ut med andra aktörer på orten?

– I Luleå har vi ett väl fungerande samarbete mellan näringsliv, kommun och universitet (Triple Helix). Vi på Diös sitter även med i en rad forum, branschråd och styrelser där målet är att utveckla och stärka Luleå och regionen.

Vad har Diös fokuserat på i Luleå under 2019?

– Under året har vi fortsatt arbetat med att utveckla fastigheterna Biet och Tjädern. De är viktiga delar av stadsutvecklingen i Luleå eftersom de bland annat kommer att bidra till fler boendemöjligheter, ökad service och fler smarta kontor i centrum. Vi har också påbörjat en större anpassning av fastigheten Stören, i Södra Hamn, åt Luleå Kommun och Stadsbyggnads­förvaltningen. Under året initierade vi dessutom ett utvecklingsprojekt för galleria Shopping där vi har stakat ut riktning och koncept för hur vi vill utveckla gallerian framöver. Uthyrningen till Bastard Burgers är en del i detta arbete.

Hur ser satsningen ut 2020 och framåt?

– För oss handlar de kommande åren till stor del om fortsatt förtätning, något som är väldigt viktigt för oss med tanke på vår position I staden. Vi kommer att fortsätta arbetet med utvecklingen av handeln, med fokus på galleria shopping, samt arbetet med våra utvecklingsfastigheter biet och tjädern.

Inga större projekt just nu.

Marknadshyror och avkastningskrav

Källa: Pangea Research. Siffrorna avser genomsnittet för fastigheter i A-läge.

Hyresnivå, kr/ kvm Avkastningskrav, %
Kontor 1,850 5.25
Handel 3,400 5.90
Bostäder 1,775 3.25