Luleå

Our Markets Map

Diös i Luleå

Pågående projekt

Typ av projekt Nyproduktion
Fastighetsbeteckning Biet 4
Fastighetstyp Kontor
Hyresgäst Försäkringskassan
Investering, mkr 206
Uthyrningsbar area 4,920
Beräkat färdigställande Q2 2024
Miljöklass BREEAM-SE, planerad 2024

Färdigställt

Typ av projekt Nyproduktion
Fastighetsbeteckning Porsön 1:446
Fastighetstyp Kontor
Hyresgäst Pensionsmyndigheten
Investering, mkr 170
Uthyrningsbar area 5,452
Färdigställt Q2 2023
Miljöklass BREEAM-SE, planerad 2023