Skellefteå

Our Markets Map

Diös i Skellefteå

Maria Fjellstrom

Maria Fjellström, Affärschef Skellefteå

Vår marknad Skellefteå

Vad gör Skellefteå till en attraktiv stad för Diös?

– Skellefteå är en stad under utveckling. En helt ny stad formas och växer fram, med bostäder, arbetsplatser, kommunikation och infrastruktur. Expansionen av staden har utgångsläget att Skellefteå i framtiden har 100 000 invånare. Etableringen av Northvolt, Europas största batterifabrik, påbörjades i augusti och planeras vara i drift under 2021. Det är ett unikt industriprojekt, som kommer att generera upp emot 3 000 nya jobb, och en positiv katalysator i tillväxtprocessen som sätter Skellefteå på kartan och ökar nyfikenheten för det som händer här.

Vad gör Skellefteå till en attraktiv stad för företag och detaljhandel?

– Inom en snar framtid ska ju många fler människor leva, arbeta och bo här. Vår stad behöver därför mer av allt för att möta både nya och befintliga invånares behov. Bland annat byggs ett nytt kulturhus, Sara. Staden sjuder av framtidstro, utvecklingsanda och vilja – och det finns ett tydligt fokus på att samverka för att möta befolkningstillväxten på alla plan.

Hur ser samverkan ut med andra aktörer på orten?

– För att lyckas utveckla en stad i den här takten kräver att vi gör det tillsammans. Vi deltar självklart i alla forum där vi kan bidra till att vidareutveckla och skapa en mer levande och trygg stadskärna i takt med att staden växer.

Vad har Diös fokuserat på i Skellefteå under 2019?

– Vi är i detaljplansskedet när det gäller Polaris, en planerad nyproduktion med både boende och kommersiella lokaler. Under hösten har vi även förvärvat Mimer 4 och 7. Vi har gjort flera fina hyresgästanpassningar till våra kontorshyres­-gäster där den mest omfattande var för Swedbank. Vi har etablerat en ny hyresgäst, den italienska restaurangen La Cena, i Orion 8 och dessutom har Houdinis Hideout, ett escape room-koncept, öppnat i källaren i Hjorten 5.

Hur ser satsningen ut 2020 och framåt?

– Det sker mycket spännande när det gäller utveckling och innehåll i vårt befintliga bestånd. Bland annat kommer vi att utveckla fastigheten Hjorten 5 inom alla segment. Vi arbetar kontinuerligt med att vara en ännu bättre fastighetsägare och hyresvärd. Relationerna är grunden till allt vi gör. Vi kommer att fortsätta investera i vårt starka bestånd i stan för att ta ett ännu större ansvar för stadsutvecklingen. Vi ska bidra till att Skellefteå blir en av Sveriges mest inspirerande städer!

Inga större projekt just nu.

Marknadshyror och avkastningskrav

Källa: Pangea Research. Siffrorna avser genomsnittet för fastigheter i A-läge.

Hyresnivå, kr/ kvm Avkastningskrav, %
Kontor 1,400 6.75
Handel 2,300 6.25
Bostäder 1,658 4.00