Obligationsprogram SFF

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) bedriver upplåning på kapitalmarknaden, via ett säkerställt Medium Term Notes (MTN-program) om 12 000 Mkr och ägs av Catena AB, Diös Fastigheter AB, Fabege AB, Platzer Fastigheter Holding AB och Wihlborgs Fastigheter AB.

Kreditbetyg
BBB+
Nordic Credit Rating

Bolaget förvaltas och administreras av Hansan AB. Finansiella rapporter om SFF finns publicerade på www.svenskfastighetsfinansiering.se. Obligationer under MTN programmet är noterade på Nasdaq OMX Stockholm.

Grönt ramverk inom SFF

Svensk FastighetsFinansiering AB har tillsammans med SEB arbetat fram ett Grönt ramverk för bolagets MTN program. För att säkerställa att SFFs ramverk uppfyller högt ställda miljökrav har det granskats av den oberoende forskningsinstitutionen Cicero, vid Oslo universitet. Det ger också styrka till låntagarnas långsiktiga och ambitiösa arbete för en grönare verksamhet.