Investment Case

Unik position på en attraktiv marknad Som den marknadsledande privata fastighetsägaren i våra städer har vi stor påverkanskraft. Genom nära relationer med beslutsfattare och andra aktörer driver vi tillväxt. En tillväxt som visar sig i högre hyror, stigande marknadsvärden 
och lägre vakanser.
Långsiktigt hållbar affärsmodell Vår affärsmodell bygger på att skapa långsiktiga värden för våra hyresgäster och våra aktieägare. Vi investerar i en hållbar fastighetsportfölj och säkerställer därigenom en attraktiv avkastning och ökade fastighetsvärden. Det gör vi genom uthyrning & förvaltning, projektutveckling och transaktioner.
Starka stabila kassaflöden Ett väldiversifierat bestånd och en bra mix av hyresgäster ger stabila intäktsströmmar. 31 procent av intäkterna kommer från skattefinansierad verksamhet och 8 procent från bostäder. Det ger trygga och stabila intäkter med en sammanlagd 
direktavkastning på runt 6 procent.