Investment Case

Unik position Som marknadsledare i CBD och med lokala team drar vi nytta av marknadens underliggande tillväxt samtidigt som vi driver tillväxt för oss själva. Vi äger och förvaltar fastigheter med en direktavkastning på runt 6 procent. Detta tillsammans med vår låga finansieringsränta ger ett av de största yield-gapen i branschen och ett väldigt starkt kassaflöde.
Starka stabila kassaflöden Vi har en bredd av hyresgäster, där 31% av våra hyresintäkter kommer från skattefinansierad verksamhet och 8 procent från bostäder. Det ger trygga och stabila intäkter. Våra tre intäktsben är uthyrning & förvaltning, projektutveckling och transaktioner.
Spännande projektportfölj Våra stora projekt ger oss ökade ekonomiska värden de kommande åren, genom nya etableringar och ökade hyresintäkter. Nyproduktion kommer göra våra städer mer attraktiva och skapa möjligheter för ytterligare tillväxt.