Investment Case

Unik position på en attraktiv marknad Som den marknadsledande privata fastighetsägaren i våra städer har vi stor påverkanskraft. Genom nära relationer med beslutsfattare och andra aktörer driver vi tillväxt. En tillväxt som visar sig i högre hyror, stigande marknadsvärden 
och lägre vakanser.
Långsiktigt hållbar affärsmodell Vår affärsmodell bygger på att skapa långsiktiga värden för våra hyresgäster och våra aktieägare. Vi investerar i en hållbar fastighetsportfölj och säkerställer därigenom en attraktiv avkastning och ökade fastighetsvärden. Det gör vi genom uthyrning & förvaltning, projektutveckling och transaktioner.
Värdeskapande genom tre intäktsströmmar Genom våra tre intäktsområden; Uthyrning & förvaltning, Projekt- & affärsutveckling och Transaktioner, skapar vi nya affärer varje dag. Vi arbetar aktivt för att skapa attraktiva hållbara stadsdelar, kvarter och fastigheter som ger förutsättningar för minskad miljö- och klimatpåverkan, ökad trygghet, högre hyror och fastighetsvärden samt ökad tillväxt för våra hyresgäster och oss själva. 
Starka stabila kassaflöden Ett väldiversifierat bestånd och en bra mix av hyresgäster ger stabila intäktsströmmar. 31 procent av intäkterna kommer från skattefinansierad verksamhet och 8 procent från bostäder. Det ger trygga och stabila intäkter med en sammanlagd 
direktavkastning på runt 6 procent.