Östersund

Our Markets Map

Diös i Östersund

Senaste nyheterna

So derboe

Färdigställda projekt

Typ av projekt Nyproduktion
Fastighetsbeteckning Kräftan 8
Fastighetstyp Bostäder
Hyresgäst Privat
Investering, mkr 147
Uthyrningsbar area 4,184
Byggstart Q2 2019
Beräkat färdigställande Q4 2020
Miljöklass Svanen

Marknadshyror och avkastningskrav

Källa: Pangea Research. Siffrorna avser genomsnittet för fastigheter i A-läge.

Hyresnivå, kr/ kvm Avkastningskrav, %
Kontor 1,650 6.00
Handel 2,400 6.00
Bostäder 1,717 3.75