Östersund

Our Markets Map

Diös i Östersund

Senaste nyheterna

Johan Fryksborn

Johan Fryksborn, Affärschef Östersund

Vår marknad Östersund

Vad gör Östersund till en attraktiv stad för Diös?

– I Östersund finns en oerhört stark drivkraft till utveckling, framtidstro och utvecklingspotential. Staden är navet i regionen och här vet invånarna verkligen hur man ”lever livet”. Det är en stad med stort hjärta! Att Östersund gång på gång får omvärldens ögon på sig i samband med stora idrottsevenemang gör dessutom staden till ett starkt och attraktivt varumärke.

Vad gör Östersund till en attraktiv stad för företag och detaljhandel?

– Här finns en genuin vilja att samverka och företagen har lätt att rekrytera. De stora idrotts­evenemangen och den högklassiga gastronomin lockar besökare från hela världen. Att vi är så starka inom både handel, turism och industri ger synergieffekter, både i form av producenter som Hilleberg och Woolpower samt i form av en fortsatt attraktiv stadskärna. Det faktum att Östersund blev Årets Stadskärna 2019 visar på en hög ambition att vilja utvecklas!

Hur ser samverkan ut med andra aktörer på orten?

– Vi har ett mycket gott samarbete med kommun, näringsliv och andra fastighetsägare. Vi för en tät dialog för med både offentliga och privata aktörer i vår strävan att skapa en trygg och levande stad.

Vad har Diös fokuserat på i Östersund under 2019?

– Vi har bland annat fortsatt vår utveckling av Söder genom bostadsprojektet Söderbo och genom att skapa flera smakfulla kontor med industrikaraktär. Vi har även fortsatt förädlingen av Frösö Strand och utvecklat stads­kärnan med flera nya hyresgäster och koncept.

Hur ser satsningen ut 2020 och framåt?

– Vårt i särklass största projekt, utvecklingen av kvarteret GIII ("busstorget"), kommer att dra igång på allvar. Det blir ett helt nytt stadskvarter med restauranger, kontor, bostäder, hotell och mötesplatser. Vi kommer också fortsätta jobba på att förtäta utbudet på Prästgatan. Det gör vi genom att sänka tröskeln för nyetableringar och därmed skapa ett spännande, brokigt innehåll. Stadsdelen Söder fylls på med mer service och vi påbörjar arbetet för att möjliggöra ännu fler bostäder.

So derboe

Färdigställda projekt

Typ av projekt Nyproduktion
Fastighetsbeteckning Kräftan 8
Fastighetstyp Bostäder
Hyresgäst Privat
Investering, mkr 147
Uthyrningsbar area 4,184
Byggstart Q2 2019
Beräkat färdigställande Q4 2020
Miljöklass Svanen

Marknadshyror och avkastningskrav

Källa: Pangea Research. Siffrorna avser genomsnittet för fastigheter i A-läge.

Hyresnivå, kr/ kvm Avkastningskrav, %
Kontor 1,650 6.00
Handel 2,400 6.00
Bostäder 1,717 3.75