Koncernledning

Knut Rost, VD/CEO

Portrait

Född 1959. Vd i Diös sedan 2014

Innehav i Diös: 18 650

Tidigare arbetslivserfarenhet: Olika befattningar inom Aspholmen Fastigheter och ICA Fastigheter i Västerås sedan 1995.

Utbildning: Lantmätare med examen från KTH.

Tel: +46 (0)10-470 95 01

Rolf Larsson, Ekonomi- och finanschef

Portrait

Född 1964. CFO i Diös sedan 2005

Innehav i Diös: 11 000

Tidigare arbetslivserfarenhet: Tillförordnad VD för Inlandsbanan, administrativ chef för Haninge Bostäder samt redovisningsansvarig för Haningehem.

Utbildning: Civilekonom och executive MBA.

Tel: +46 (0)10-470 95 03

Kristina Grahn-Persson, Chef hållbara affärer

Portrait

Född 1973. Anställd i Diös sedan 2011, HR- och Hållbarhetschef och medlem i koncernledningen sedan 2013, Chef affärsstöd sedan 2016.

Innehav i Diös: 2 000

Tidigare arbetslivserfarenhet: Manpower Experis och McKinsey & Company.

Utbildning: Personal- och arbetslivsprogrammet samt executive MBA, Lunds University School of Economics and Management.

Tel: +46 (0)10-470 95 70

Mia Forsgren, Kommunikationschef

Portrait

Född 1969. Kommunikationschef för Diös sedan 2016

Innehav i Diös: 1 799

Tidigare arbetslivserfarenhet: Över 25 års erfarenhet av kommunikation och marknadsföring. 15 år inom musikbranschen, senast som Marketing Director på Universal Music. VD för Tre Kronor Media, egen konsultbyrå inom PR och kommunikation samt VD för reklambyrån Ogilvy Destination.

Utbildning: Marketing, Institutet för Internationell Utbildning, Stockholms Universitet.

Tel: +46 (0) 70-324 40 00‬

Sofie Stark, Fastighetschef

Portrait

Född 1971. Anställd i Diös sedan 2016, Fastighetschef sedan 2020

Innehav i Diös: 9 500

Tidigare arbetslivserfarenhet: Över 20 års erfarenhet av fastighetsbranschen i flera bolag som Klövern, Tvättbjörnen förvaltning. Näringslivschef Sollefteå kommun, egen konsultbyrå inom fastighet och ekonomi.

Utbildning: Ekonomiutbildning vid Umeå Universitet.

Tel: +46 (0)10-470 96 50

Mats Eriksson, Projektchef

Portrait

Född 1964. Anställd som projektchef i Diös sedan 2016, medlem av koncernledningen sedan 2020

Innehav i Diös: 6 000

Tidigare arbetslivserfarenhet: Över 20 års erfarenhet blandat av byggproduktion, affärsutveckling och fastighetsbranschen inom Skanska Sverige AB och Diös.

Utbildning: Urval i kurser/utbildning avseende byggproduktion, ekonomi, ledarskap, entreprenadjuridik.

Tel: +46 (0)10-470 95 13