Dokument

Bilagan innehåller kompletterande information till hållbarhetsredovisningen som återfinns i årsredovisningen, EPRA nyckeltal samt ytterligare GRI-material.