MTN-program

För att möjliggöra en utökad närvaro på kapitalmarknaden genom emissioner av obligationer etablerades under 2021 ett MTN-program. Det breddar våra finansieringsmöjligheter och ger möjlighet till en mer effektiv skuldhantering.


MTN-program

Rambelopp SEK 3 500 000 000
Löptider Lägst 1 år
Valuta SEK
Lagstiftning Svensk
Arrangör Svenska Handelsbanken AB (publ)
Emissionsinstitut Svenska Handelsbanken AB (publ), Danske Bank A/S Danmark Sverige Filial och Swedbank AB (publ)
Central värdepappersförvarare Euroclear Sweden AB
Börsnotering Nasdaq Stockholm
Senast uppdaterat Juli 2023

Dokument

Slutliga villkor

För köp och försäljning, kontakta:

Svenska Handelsbanken AB (publ) Credit Sales: 08-463 46 50
Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial Credit sales: 08-568 805 77
Swedbank AB (publ) MTN-desk: 08-700 99 85
Stockholm: 08-700 99 98
Göteborg: 031-739 78 50