Sundsvall

Our Markets Map

Diös i Sundsvall

Anna Dahlgren

Anna Dahlgren, Affärschef Sundsvall

Vår marknad Sundsvall

Vad gör Sundsvall till en attraktiv stad för Diös?

– Sundsvall har ett fantastiskt läge mitt i Sverige. I regionen bor och arbetar cirka 200 000 människor och närheten till Stockholm skapar möjligheter för tillväxt. Bostadsbyggandet har tagit rejäl fart, men det finns mycket kvar att göra. Vår stadskärna, Stenstan, har en outnyttjad potential där närheten till universitetet är nyckeln. Allt detta tillsammans med kommunens och Trafikverkets stora infrastruktur­satsningar gör att vi vill fortsätta investera i Sundsvall.

Vad gör Sundsvall till en attraktiv stad för företag och detaljhandel?

– Att det är full fart i stan. Här bygger vi hotell, nya bostäder och utvecklar våra centrala fastigheter. Kommunen gör stora satsningar på tåg, vägar och ett helt nytt resecentrum. Här finns många stora arbetsgivare och just mixen av universitet, statliga myndigheter och privata bolag attraherar framtidens arbetskraft.

Hur ser samverkan ut med andra aktörer på orten?

– Vi har ett mycket bra samarbete med kommun, universitet och övrigt näringsliv. Flera fastighetsägare i Sundsvall har gått ihop och bildat en ekonomisk förening som tillsammans med handelsidkare äger Stadsutvecklingsbolaget. Där ska vi driva viktiga utvecklingsfrågor, både för Sundsvall i stort och för stadskärnan.

Vad har Diös fokuserat på under 2019?

– En stor händelse under 2019 var det första spadtaget på vårt nya stadskvarter. Med det nya kvarteret ska vi knyta ihop hotellet med stenstan. Två spännande inslag i det nya kvarteret är restaurang Naturaj, som drivs av Årets kock 2017 Johan Backeus, och vårt nya koncept PickPackPost, ett modernt paketombud mitt i gallerian. Företagscentrum Metropol har under året uppdateras till ett modernt kontorshus med ny restaurang, gym och förskola. Dessutom har co-workingkonceptet House Be etablerat sig där.

Hur ser satsningen ut 2020 och framåt?

– Vi fortsätter att skapa det nya stadskvarteret. Hotellbygget börjar ta form och det ska bli jättespännande att se det växa fram. Vi fortsätter också förtäta staden med fler bostäder i centrum. För att behålla och öka flödena i staden ska vi vidareutveckla PickPackPost samt etablera andra nya spännande koncept som ger ett ut­-ökat serviceutbud till våra stadsinvånare. Vi fortsätter också att utveckla nya coworkingytor i stenstan, för att möta efterfrågan från våra kunder. Tillsammans med våra hyresgäster och samarbetspartners vill vi fortsätta vårt arbete med att göra Sundsvall till en av Sveriges mest inspirerande städer.

Hotel Sundsvall

Pågående projekt

Typ av projekt Nyproduktion
Fastighetsbeteckning Noten 9
Fastighetstyp Hotell
Hyresgäst Nordic Choice Hotels
Investering, mkr 444
Uthyrningsbar area 14,350
Byggstart Q1 2019
Beräkat färdigställande Q2 2021
Miljöklass BREEAM In-use, Very good

Marknadshyror och avkastningskrav

Källa: Pangea Research. Siffrorna avser genomsnittet för fastigheter i A-läge.

Hyresnivå, kr/ kvm Avkastningskrav, %
Kontor 2,000 5.00
Handel 3,500 6.00
Bostäder 1,825 3.50