Sundsvall

Our Markets Map

Diös i Sundsvall

Hotel Sundsvall

Pågående projekt

Typ av projekt Nyproduktion
Fastighetsbeteckning Noten 9
Fastighetstyp Hotell
Hyresgäst Nordic Choice Hotels
Investering, mkr 444
Uthyrningsbar area 14,350
Byggstart Q1 2019
Beräkat färdigställande Q2 2021
Miljöklass BREEAM In-use, Very good

Marknadshyror och avkastningskrav

Källa: Pangea Research. Siffrorna avser genomsnittet för fastigheter i A-läge.

Hyresnivå, kr/ kvm Avkastningskrav, %
Kontor 2,000 5.00
Handel 3,500 6.00
Bostäder 1,825 3.50