Återköpsprogram

Diös styrelse meddelade den 19 mars 2020 att man enlighet med beslut av årsstämman den 23 april 2019 inleder ett återköpsprogram av egna aktier. Årsstämman gav styrelsen bemyndigande att längst intill årsstämma 2020 förvärva egna aktier. Förvärv får ske av högst så många egna aktier att koncernens totala innehav efter förvärvet uppgår till högst tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget.

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnitts pris per dag (SEK) Totalt transaktions värde per dag (SEK) Utestående aktiernetto Aktierägda av Diös
2020-03-20 144 418 65,4876 9 457 588 134 077 020 441 418
2020-03-19 297 000 64,1881 19 063 866 134 221 438 297 000

Pressmeddelande