Certifikatprogram

Vårt certifikatprogram omfattas av det gröna ramverket. Vi kommer använda likviden från våra gröna certifikat för att finansiera fastigheter, projekt och andra hållbara investeringar.

Företagscertifikatprogrammet:

Rambelopp: SEK 3,500,000,000
Valörer: Nominellt SEK 1 000 000 eller EUR 100 000
Löptid: Minst en dag men kortare än ett år
Emissionsinstitut: Svenska Handelsbanken AB, Danske Bank A/S och Swedbank AB
Issuing & paying agent: Svenska Handelsbanken AB
Clearing system: Euroclear Sweden AB

Våra gröna certifikat kommer noteras på Nasdaq lista för gröna certifikat. Välj instrumenttyp "Hållbara Certifikat". Ambitionen är på sikt att alla certifikat ska vara gröna.

Ta del av noteringsdokumentet här

För köp och försäljning, kontakta:

Svenska Handelsbanken AB (publ) Credit Sales: 08-463 46 50
Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial Credit sales: 08-568 805 77
Swedbank AB (publ) MTN-desk: 08-700 99 85
Stockholm: 08-700 99 98
Göteborg: 031-739 78 50